Objednávky : 0905 111 444, piesok@piesok.sk

Štrkopiesky

Frakcia   Obj. hmotnosť 1m3= ton Použitie
0-4
0-8
1,614 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny spĺňa normu STN 72 1512, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%
0-22
0-16
1,692 - 1,84 Vhodný na na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5 (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-0-22 40% SHR 1990 STN 72 1512)
4-8
8-16
1,315 - 1,45 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu do triedy max. B35 , vodostavebný betón (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-8-16 STN 72 1512)
16-22
16-32
1,598 Kamenivo 16-63 dto., 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce ;
0-32
0-63
1,650 - 1,84 Podsypový štrkopiesok na spevnenie stavebných plôch )

Viac v časti Fotogaléria.