Objednávky : 0905 111 444, piesok@piesok.sk

Piesky

Frakcia   Obj. hmotnosť 1m3 = ton Použitie
0-1 Šaštínsky žltý 1,535 - 1,6 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky
0-1 drvený
snehovo biely
1,614 Vhodný na jadrové omietky a špeciálne vrstvy jemných škrabaných alebo ťahaných omietok
0-2 zásypový 1,511 Piesok na zásyp kanalizačných rúr
0-2 kopaný važský 1,425 Važský piesok sa používa na spevnenie trávnatých plôch a športovísk

Viac v časti Fotogaléria.