Objednávky : 0905 111 444, piesok@piesok.sk

Drvené kamenivo

Frakcia   Obj. hmotnosť 1m3 = ton Použitie
0-4 1,645 Drvený vápenec vhodný pod zámkovú
dlažbu, omietky škrabané
4-8
8-16
1,612 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku
12-22
16-32
1,546 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch
32-63
63-120
1,495 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov
0-32
0-63
0-120
1,598 - 2,0 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch , hál , cestných komunikácii atď.

Viac v časti Fotogaléria.